NARUSZANIE PRAW AUTORSKICH - POMOC PRAWNA

Zakres usługi świadczonej przez kancelarię

 

Jedną z głównych dziedzin zaangażowania Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyna  Ludwichowska są kwestie naruszenia praw autorskich. Litera prawa w tym zakresie zabezpiecza interesy twórców w takich obszarach działalności jak przykładowo: dziennikarstwo, twórczość literacka, architektura, muzyka, rzeźba, czy choreografia. Prawo autorskie chroni także programy komputerowe, czy programy audiowizualne. Pomoc prawna jest wskazana dla osób, które czują się poszkodowane w związku z tym, że ich praca została wykorzystana w sposób, który narusza prawa autorów. Kancelaria bardzo szybko udziela pomocy w takich sytuacjach, zapewniając solidne i dyskretne wsparcie.

 

Pomoc prawna jest wskazana także w sytuacjach, kiedy pragnie się korzystać z dorobku twórców w taki sposób, by nie naruszyć ich praw autorskich.