Ochrona środowiska

Od początku swojej działalności Kancelaria rozwija specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Współcześnie wiele poważnych inwestycji wymaga sprawdzenia ich wpływu na środowisko oraz określenia warunków środowiskowych dla ich przeprowadzenia. Kancelaria wspiera inwestorów m.in. w skomplikowanych i czasochłonnych postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych. Przygotowuje analizy prawne dotyczące krajowych i europejskich przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska. Podejmuje się:

  • obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujących się odpadami (w tym recyklingiem i odzyskiem);
  • postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń środowiskowych,
  • obsługi prawnej w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000;
  • doradztwem w zakresie odpowiedzialności w ochronie środowiska.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed organami ochrony środowiska, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących ochrony środowiska.