Ochrona danych osobowych w pracy

 

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika 

Zatrudnianie pracownika wymaga skompletowania szeregu dokumentów. Dodatkowo Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadziło nowe obowiązki i nowe rozwiązania. Z samego faktu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, czy zatrudnienia wynika szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydata do pracy czy też już pracownika.

Nowo regulacje z zakresu ochrony danych osobowych doprecyzowały także kwestie stosowania monitoringu w pracy oraz wprowadziły możliwość stosowania biometrii w zatrudnieniu. 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu:

  • wdraża rozwiązania wymagane Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
  • opracowuje wymaganą dokumentację, a w szczególności polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, polityki prywatności, wymaganych zgód i klauzul obowiązku informacyjnego, czy też upoważnień do przetwarzania danych osobowych i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  • analizuje kwestie przetwarzania danych wrażliwych pracowników;
  • analizuje i opracowuje dokumentację dot. stosowania monitoringu i biometrii w zatrudnieniu;
  • przeprowadza audyt ryzyka  przetwarzania danych osobowych.