Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w zakresie ich struktury i kształtu zawsze była główną domeną aktywności zawodowej radcy prawnego. W ramach tej specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną przy:

  • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego;
  • prowadzeniu postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym dotyczących bieżących zmian w strukturach spółek prawa handlowego;
  • procesach łączenia i przekształcania spółek;
  • obsłudze organów spółek prawa handlowego;
  • prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników;
  • prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek;
  • transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • postępowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacja wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli;
  • obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń.