OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności oferuje:

  • pomoc prawną dla przedsiębiorców zagranicznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na polskim rynku w szczególności poprzez: zakładanie działalności gospodarczej w wymaganej formie, nabywanie majątku nieruchomego na terenie Polski, zatrudnianie pracowników, reprezentację przed polskimi organami administracji publicznej i sądami, rozwiązywanie bieżących spraw prawnych oraz kompleksową obsługę prawną transakcji zawieranych z lokalnymi podmiotami;
  • pomoc prawną dla importerów towarów i usług na rynek polski w postaci dochodzenia roszczeń od niesolidnych kontrahentów z tytuły niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umów (windykacja należności);
  • pomoc prawną dla osób fizycznych, których życiowe losy związały z Polską, w tym m.in. pomoc w ubieganiu się o zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa o cudzoziemcach.