Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej

 

Pojęcie własności intelektualnej znajduje się w stanie ciągłej ewolucji ze względu na rozwój techniki i powstawanie nowoczesnych form wyrażania ludzkiej kreatywności w coraz to nowszych dziedzinach życia. Współcześnie własność intelektualna obejmuje dzieła kinematograficzne, fotograficzne, programy radiofoniczne i telewizyjne, utwory publicystyczne, wzory przemysłowe, dzieła związane z powstawaniem świata informatycznego, czyli programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, jak również obejmuje badania stricte naukowe, wynalazki, odkrycia w dziedzinie chemii, farmakologii, biotechnologii, biologii molekularnej, nowych gatunków roślin oraz wiele innych.

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest tak ważna?

Innowacyjna gospodarka wymaga biegłej znajomości zagadnień własności intelektualnej. Warto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zastanowić się czy ochrona stworzonych produktów i towarów jest właściwa, wystarczająca i pozwala na wypracowanie dodatkowego zysku, podnosząc prestiż i konkurencyjność przedsiębiorstwa, albo czy w ramach działalności przedsiębiorstwa nie dochodzi do naruszenia przypadkiem przedmiotów ochrony własności przemysłowej innych przedsiębiorców, narażając się tym samym na straty majątkowe.

Konsekwencją rozwoju innowacyjnej gospodarki jest wzrost świadomości i dążenie do prawnego zabezpieczenia dóbr niematerialnych - będących rezultatem innowacyjnych rozwiązań - takich jak: wzory przemysłowe, znaki towarowe czy wynalazki.

Aby zapewnić swojej firmie wysoki poziom ochrony własności intelektualnej, warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii. Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z własnością intelektualną. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w:

  • doradztwie w zakresie instrumentów ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, a także strategii ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw;
  • prowadzeniu krajowych i międzynarodowych procedur zgłaszania znaku towarowego, wzoru przemysłowego i użytkowego;
  • w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu naruszenia własności przemysłowej, w szczególności dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu, czy też praw ochronnych;
  • analizach stanów faktycznych dotyczących systemu wspólnotowego znaku towarowego i wspólnotowego wzoru przemysłowego;
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.
  • tworzeniu i opiniowaniu umów dotyczących ochrony własności intelektualnej;
  • sporządzaniu oraz negocjowaniu umów licencji;
  • sporządzaniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej (umowy sprzedaży know-how) oraz ich negocjowaniu;
  • sporządzaniu i negocjowaniu umów przeniesienia majątkowych praw autorskich;
  • reprezentowaniu podczas sporów o naruszenie praw autorskich, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych;

Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu spraw związanych z ochroną własności intelektualnych. Oferuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz ich kompleksowość. Kancelaria  doradza w jaki sposób należy chronić własność intelektualną oraz bezpiecznie korzystać z niej w obrocie gospodarczym. Kancelaria kieruje pomoc prawną zarówno do firm tworzących wartości intelektualne i korzystających z nich, jak i do klientów indywidualnych.