Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Ludwichowska

 

 

O Kancelarii

Radca prawny Katarzyna Ludwichowska prowadzi indywidualną praktykę zawodową oraz jest założycielem i członkiem zespołu Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Koprowski Gąsior Gierzyńska Ludwichowska w Gdańsku. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego i prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, prawa spółek oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności intelektualnej i przemysłowej. W ramach indywidualnej praktyki rozwinęła także specjalizację z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i prawa pracy.

 

 Radca Prawny Katarzyna Ludwichowska jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Była stypendystką Uniwersytetu Sophia Antipolis w Nicei (Francja). Jest prawnikiem z biegłą znajomością języka francuskiego i członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Alliance Française. Jest także członkiem Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Ponadto:

 • uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 • prowadziła obsługę prawna jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki (sprawy korporacyjne, pracownicze, w tym z zakresu zbiorowego prawa pracy, nadzór prawny nad inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz kwestiami prawa własności intelektualnej przy realizowanych projektach);
 • sporządza opinie prawne dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na gruncie prawa polskiego i europejskiego;
 • prowadzi projekty w zakresie audytów prawnych spółek i nieruchomości (legal due diligence);
 • prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców sektora budowlanego i produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska;
 • udziela pomocy prawnej agencjom pracy i agencjom pracy tymczasowej;
 • prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim i francuskim.

 

W ramach świadczonej pomocy prawnej radca prawny Katarzyna Ludwichowska:

 • opiniuje i opracowuje umowy cywilnoprawne dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorcy;
 • przeprowadza audyty prawne legal due diligence oceniające ryzyka różnego typu transakcji sprzedaży;
 • uczestniczy w procesach tworzenia i przekształcania spółek;
 • prowadzi windykację należności pieniężnych;
 • nadzoruje transakcje gospodarcze;
 • reprezentuje przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej;
 • reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 • przeprowadza szkolenia z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli związków zawodowych.

Zapraszam do zapoznania się z serwisem specjalistycznym: www.prawnaochronasrodowiska.pl

 

 


Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Ludwichowska należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych